ΚΔΑΠ: Μικρός Μαέστρος:
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Βιωματική προσέγγιση των σχολικών μαθημάτων - ενισχυτική διδασκαλία

Τύπος εργαστηρίου:  - Μόνο για το παιδί

-Διαρκές: Ως τη λήξη του σχολικού έτους

Στο εργαστήριο της ενισχυτικής διδασκαλίας η εκμάθηση των σχολικών μαθημάτων γίνεται με διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο. Παραμερίζουμε την παραδοσιακή μέθοδο, όπου ο μαθητής αποτελεί έναν παθητικό δέκτη και χρησιμοποιούμε νέες παιδαγωγικές μεθόδους, κατά τις οποίες προάγεται η δημιουργικότητα και αυξάνεται το επίπεδο μάθησης σε ποιότητα και χρονική διάρκεια.

Σε κάθε μας συνάντηση ασχολούμαστε με μια διαφορετική ενότητα των μαθημάτων σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και βάσει των αναγκών των μαθητών μας.

Ακολουθώντας τη συνδυαστική διαδικασία διδασκαλίας, παράδοση του θεωρητικού υλικού με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα από τη μία και με τη βιωματική μέθοδο από την άλλη, καθοδηγούμε τα παιδιά μας, ώστε να εξελιχθούν σε συνεπείς και εύστροφους μαθητές που έχουν την περιέργεια, την όρεξη και την επιθυμία να καλλιεργήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσω της εμπειρικής μάθησης που προσφέρουν διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια ρόλων, οι κατασκευές, οι προσομοιώσεις και οι οπτικοποιήσεις, σχετικές πάντα με τις απαιτήσεις των σχολικών εγχειριδίων.

Ώρες εργαστηρίου: Από Δευτέρα έως παρασκευή 14:30 με 16:00.

Που θα μας βρείτε.
Παροχές
Ώρες λειτουργίας
Blog