ΚΔΑΠ: Μικρός Μαέστρος:
ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η άποψη πως το παιχνίδι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο μάθησης γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτό συμβαίνει γιατί δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και εναντιώνεται στην παθητική συμπεριφορά των μαθητών. Έτσι οι σύγχρονες διδακτικές προσέγγισης θεωρούν το παιχνίδι ένα από τα κυριότερα Εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, κύριος στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσουμε ένα παιγνιώδες περιβάλλον παρέχοντας στους μαθητές μας κίνητρο για μάθηση αλλά και κοινωνικοσυναισθηματικές ικανότητες για να πετύχουν πέρα από το σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί πως το 50% των ανθρώπων μαθαίνουν καλύτερα μέσω της κίνησης. Επίσης, τα παιχνίδια επιτρέπουν στους μαθητές να κάνουν λάθη, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους και να ενισχύσουν τις μνημονικές στρατηγικές.

Ώρα εργαστηρίου: Πέμπτη 16:30 έως 17:30

Που θα μας βρείτε.
Παροχές
Ώρες λειτουργίας
Blog