ΚΔΑΠ: Μικρός Μαέστρος:
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 

Στο εργαστήρι του θεατρικού παιχνιδιού δεν διδάσκουμε στα παιδιά θέατρο και πώς να γίνουν ηθοποιοί!

Στόχος είναι η καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας και έκφρασής τους σε έναν άνετο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με υλικά κάθε λογής που μπορούν αξιοποιηθούν κατά την
μίμηση και την έκφραση ρόλων που προέρχονται από την καθημερινότητα, τη λαϊκή μας παράδοση, τη λογοτεχνία και τη μυθολογία.
Ακόμη και τα πιο εσωστρεφή παιδιά έχουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από αναστολές και δισταγμούς, διότι η επικοινωνία στο θεατρικό παιχνίδι δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω της προφορικής ομιλίας, αλλά και μέσω των εκφραστικών μέσων, όπως είναι ο αυτοσχεδιασμός, η κίνηση και η σιωπή, καθώς και μέσω της εκδήλωσης των συναισθημάτων, παραδείγματος χάριν η χαρά, η λύπη, ο ενθουσιασμός και ο θυμός.

Τα κινητικά παιχνίδια συνεργούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών αφού τους βοηθούν να συνδέσουν την γνώση με την καθημερινή ζωή. Τα παιχνίδια βοηθούν στην ενίσχυση της λεκτικής, οπτικής και κιναισθητικής μάθησης. Επίσης, ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών και ιδιαίτερα των μαθητών διαφορετικής εθνικότητας. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι θα πρέπει να δίνονται οι δυνατότητες στους μαθητές να μαθαίνουν ‘φυσικά’ μέσω της κίνησης γιατί η κίνηση αποτελεί μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και μάθησης.


Επιπλέον, έχει ιδιαίτερη αξία για τους μαθητές η δημιουργία ενός κλίματος χαλαρότητας και υποστήριξης όπου μέσων του παιχνιδιού τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η συναισθηματική και νοητική ετοιμότητα καθώς και όλες εκείνες τις κοινωνικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές στη μετέπειτα ζωή τους.


Ώρα εργαστηρίου: Τετάρτη 19:30 έως 20:30

Που θα μας βρείτε.
Παροχές
Ώρες λειτουργίας
Blog