ΚΔΑΠ: Μικρός Μαέστρος:
Προφορική Επικοινωνία

Γραφή, Ανάγνωση και Προφορικός λόγος!

Η Προφορική Επικοινωνία - Γλώσσα στον Μουσικό Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο "Ο Μικρός Μαέστρος" στη Θεσσαλονίκη, συνδέεται διαθεματικά με Πρόγραμμα - Προφορική Επικοινωνία Μικρός Μαέστρος Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκηςόλες τις δραστηριότητες και κυρίως ενισχύεται με τη γραφή και την ανάγνωση. Στην Προφορική Επικοινωνία σκοπό έχουμε να ασκείται το παιδί καθημερινά στον προφορικό λόγο κι έτσι του δίνεται η δυνατότητα να περιγράφει, αιτιολογεί, αφηγείται, επιχειρηματολογεί και να κάνει διάλογο με τους συμμαθητές και τη δασκάλα του. Τα παιδιά εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και διατυπώνουν τις απόψεις τους σεβόμενα πάντα τους κανόνες του διαλόγου και της συζήτησης. Ακόμη, εξασκούνται στην απομνημόνευση μικρών κειμένων-ποιημάτων, ενισχύοντας τον προφορικό τους λόγο.

Στο κομμάτι της ανάγνωσης σκοπός μας είναι να αναγνωρίζουν τα παιδιά οικείες λέξεις, γράμματα και συλλαβές και να ενθαρρύνονται στην ανάγνωση μέσα από πλούσιο περιβάλλον γραπτού λόγου (πίνακες αναφοράς, δανειστική βιβλιοθήκη), έτσι ώστε τελειώνοντας τη σχολική χρονιά να μπορούμε να πούμε πως τα παιδιά κατανοούν τον τρόπο ανάγνωσης και να διαβάζουν λέξεις.

Όσο αφορά το θέμα της Γραφής, τα παιδιά αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα των δαχτύλων τους, μέσα από ένα πλούσιο εύρος εργασιών και κατάλληλων βιβλίων, που επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με στόχο να μάθουν, να σχηματίζουν γραμμές (καμπύλες-ευθείες), πράγμα που θα τα βοηθήσει αργότερα στο σχηματισμό γραμμάτων και λέξεων.

Που θα μας βρείτε.
Παροχές
Ώρες λειτουργίας
Blog