ΚΔΑΠ: Μικρός Μαέστρος:
Μουσική

Ο ρόλος της Μουσικής στην ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία.

Μελέτες και έρευνες υποστηρίζουν οτι η μουσική εκπαίδευση επιδρά στην ολόπλευρη ανάπτυξη αλλά και στη ψυχική διάθεση του παιδιού. Αναπτύσσεται η ομιλία του, μαθαίνει να συντονίζει τις σωματικές του κινήσεις, διασκεδάζει, χαλαρώνει.
Μουσική και Δραματική Τέχνη στον Παιδικό Σταθμό Νηπιαγωγείο Μικρός Μαέστρος Θεσσαλονίκης

Το παίξιμο των οργάνων, τα ρυθμικά χτυπήματα στο σώμα και στα κρουστά όργανα βελτιώνουν τη σωματική του ανάπτυξη. Καλλιεργούνται επίσης και οι νοητικές του ικανότητες, βελτιώνεται η μνήμη, η αντίληψη, η προσοχή και η φαντασία του. Το εκπαιδευτικό υλικό που δουλεύουμε στον Μουσικό Βρεφονηπιακό σταθμό και Νηπιαγωγείο Ο Μικρός Μαέστρος, είναι με τέτοιο τρόπο μεθοδολογικά οργανωμένο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να δουλέψουν πάνω στην κατεύθυνση της διαθεματικής εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο: μουσική - πολιτισμός - μαθησιακοί στόχοι του ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου.

Μέσα από την διδασκαλία της μουσικής τα παιδιά εξοικειώνονται με τα είδη του λαϊκού πολιτισμού, όπως αινίγματα, γλωσσοδέτες, παροιμίες, παραμύθια, παραδόσεις, λαχνίσματα, παραδοσιακά παιχνίδια, δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά όργανα, έθιμα και πολλά άλλα. Αυτό συνιστά μια καινοτομία στη διδασκαλία της μουσικής, καθότι τα παιδιά ενώ μυούνται στη μουσική, εξοικειώνονται συγχρόνως και με έννοιες από άλλες περιοχές μάθησης συνειδητοποιώντας την ενότητα της γνώσης και του κόσμου των επιστημών και του πολιτισμού.

Που θα μας βρείτε.
Παροχές
Ώρες λειτουργίας
Blog